Folk på platsen i Ariège län (F)

Vår grupp efterfrågas för produktioner i det franska länet Ariège, söder om Toulouse. Vi ordnar översättning, transport, material, boende, måltider och lokal arbetskraft. Fix, set, adjust & repair.

Fixer (noun):

Informal. A person who arranges matters in advance, or acts as a liaison: The film crew hired a fixer for the foreign location shoot